Sahibkarlar Konfederasiyasına qoşulduq
30.10.2015-ci ildən etibarən şirkətimiz Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının həqiqi üzvüdür. (№4456)

Sahibkarlar Konfederasiyasına qoşulduq