Avroasiya patenti aldıq
01 aprel 2016-cı il tarixində şirkətimiz Azərbaycan Respublikası İ2016 0025 saylı Patent və 29 aprel 2016-cı ildə №023066 Avroasiya Patenti almışdır. “Ağ Naftalan” MMC naftalan neftini vannadan çıxan tullantılardan təmizləyərək naftalan yağı istehsal edir. Artıq istehsal etdiyimiz məhsulla 9 Avropa ölkəsində Respublikamızı təmsil edirik.

Avroasiya patenti aldıq