Fəaliyyət sahələri
Çoxsahəli "Ağ Naftalan" MMC-nin fəaliyyət əsasən kommersiya-istehsalat və xidmət olmaqla aşağıda qeyd edilən istiqamətləri əhatə edir:

1. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

2. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

3. Təmir və restavrasiya işləri

4. Su təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi və tikintisi

5. Artezian su quyularının qazılması və istifadəyə verilməsi

6. Binadaxili elektrik və maqistral elektrik xətlərinin çəkilişi

7. Naftalan mənşəli dərman vasitələrinin istehsalı

8. Aparılması üşün lisenziya tələb olunmayan bir çox digər işlər